Drzwi balkonowe

Przedstawiamy wygodne i bezpieczne drzwi balkonowe. Najpopularniejszym rozwiązaniem są drzwi jedno lub wieloskrzydłowe montowane niezależnie, w którym każde skrzydło ma osobny mechanizm rozwarcia lub uchyłu. Bardzo dobrze sprawdzają się drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym.

W oknach ze słupkiem ruchomym (nazywanym też symulowanym), pionowa linia podziału widoczna jest tylko przy zamkniętych skrzydłach. W oknie takim wyróżniamy skrzydło czynne (z klamką) oraz skrzydło bierne, do którego przymocowany jest na stałe słupek. Oznacza to, że przy pełnym otwarciu okna, słupek otwiera się razem ze skrzydłem biernym, a więc niejako znika i nie dzieli już przestrzeni okna.